За матура!!!

test_ist.jpg - 416.43 Kb 

Красимира Йончева
Даниел Вачков

Издателство "Д-р Иван Богоров", 2007г. (www.bogorov.com)

Учебното помагало по история за зрелостници и кандидат-студенти :

обхваща материала от учебниците за Х-ХІ клас по История и цивилизация

предлага алгоритми  и примерни варианти за писмени работи

съдържа задачи за затвърждаване на знанията и трениране на уменията според изискванията на МОН

осигурява задълбочена подготовка за зрелостните  и кандидатстудентски изпити

подпомага успешната работа при профилираното обучение, позволява работа в екип и осъществяване на междупредметни връзки

включва пет примерни изпитни комбинации за матура със съответни отговори

гарантира разнообразие на използваните исторически източници, работа в Интернет, многоперспективност и поливариантност при решаване на задачите.


                                     

ВНИМАНИЕ!!!   СПИСЪК НА ПЕЧАТНИТЕ ГРЕШКИ В ТЕКСТА

стр. 55
Текстът под илюстрация № 4 да се чете: “.... дърворезба от Несебър ХVІІв.”

стр. 56
Текстът към илюстрация № 5 се отнася за илюстрация № 6.
Текстът към илюстрация № 6 се отнася за илюстрация № 5.

стр. 78
Въпрос № 3 към задача № 4 да се чете: “На какво се дължат приликите във всекидневния живот на.....”.

стр. 92
Карикатурата от в.“Атака” е извор № 2 към задача № 5.
Фиг. 60  на стр. 160 е извор № 3 към задача № 5.

стр. 117
Текстът в скоби към задача № 14 се заличава.

стр. 125
Въпрос № 4 към задача № 2 е: “ Защо, според вас,  през 50-те години на ХХ в., в условията на комунистическа диктатура и Борис Ангелушев се връща към времето на Аспарух?”
 Текстът към фиг. 32 от задача № 2 да се чете:
“Аспарух на Дунава”, Димитър Гюдженов

стр. 135
Изречението от втори абзац на втора колона “В тази връзка най-категорично свидетелстват двустранните договори...” завършва с: “815г.” Следващото изречение започва с: “Те официално уточняват...”
В изречението от трети абзац на втора колона след двуеточието отпадат тирето и новият ред.

стр. 149
Текстът под фиг. 21 е: “Каничка от Рогозенското съкровище”.

 стр. 151
На картата от фиг.  26 със стрелки са означени:
- в червено – българските войски
- в сиво – сръбските и черногорските войски
- в синьо – османските войски
На картата от фиг. 28 по-едрият надпис да се чете: “Стара Велика България”.

стр. 160
Текстът под фиг. 57 е : “Огърлица на безсмъртието”, Дечко Узунов /1973г./


Представянето на част от цветните илюстрации в “Приложение” в умален размер и/или черно-бели е по вина на оформителя.