Романът

В Университета ученическата ми привързаност към събитията от Първото и Второто българско царство прерасна в интерес към културната приемственост между  Древността и Средновековието по нашите земи. Затова с огромен интерес следях научните публикации върху историята на траките и ранната история на българите. Истинска наслада бе за мен  през годините да чета монографиите на проф. Александър Фол, проф. Иван Маразов, ст.н.с.Іст. д-р Димитър Овчаров, д-р Видка Николова, д-р Цветелин Степанов, д-р Веселина Вачкова. Техните научни концепции имат определящо значение в опита ми да претворя художествено времето на кан Омуртаг.

Историческите извори за управлението на кан Крум и кан Омуртаг не дават информация за жените във владетелстото семейство. Според мен това съвсем не означава, че българските принцеси са били напълно игнорирани от властта. Историята на много стари общества доказва, че жените са притежавали важна, но дискретна роля в живота на владетелския дом и на държавата. Аз мисля, че така е било и в Дунавска България.


  Името на главната героиня – Аспата – е измислено. Не е засвидетелствано досега никъде. Но историческите събития, в които вплитам съдбата й, са реални. Както е напълно реален авторитетът на кан Омуртаг като трети велик владетел в Европа, равен с василевса на ромеите и императора на франките.

   Написах тази книга с дълбокото убеждение, че си заслужава да споделя с читателя гордостта си, че ние, българите, сме потомци на забележителни и славни предци. И с надеждата, че историята, която съм съчинила ще влее в душите на всички красота и любов!

 Издателство “Д-р Иван Богоров”

e-mail:

автор на корицата – Капка Кънева


    

       Автор на корицата на моята книга е младата и много талантлива художничката Капка Кънева.
   Още като възпитаник на ССХУ "Акад. И. Петров", на годишна изложба, тя печели специална награда на името на училищния патрон. По време на следването си в Националната художествена академия прави няколко самостоятелни и участва в общи изложби у нас и в чужбина.
    В конкурс за дипломна работа на фондация "Отворено общество" получава награда за авторската си детска книжка "Как змеят Косьо отново се научи да лети".  Притежава и приз за групов проект от конкурса на Baumit "Цвят в архитектурата".
   Капка Кънева е член на Съюза на българските художници и редовен докторант в катедра "Книга и печатна графика" на НХА. Работи като илюстратор и графичен дизайнер.


През 2005г. излиза най-новото изследване на д-р Степанов
“БЪЛГАРИТЕ И СТЕПНАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ РАННОТО
СРЕДНОВЕТОВИЕ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДРУГИТЕ"
    Дълбочинното навлизане в проблематиката и атмосферата на ранната българска история щеше да е трудно за мен без запознаване с изследванията на д-р Цветелин Степанов.
   Д-р Степанов преподава в специалност “Културология” в СУ “Св. Климент Охридски”. Основни сфери на научните му интереси са: българската и византийската история и култура, “степната империя” през Ранното средновековие; власт, идеология, святост, манталитети.
    Публикувал е в България, Чехия, САЩ, Русия, Великобритания, Украйна, Унгария.

По-важни негови изследвания са:
ВЛАСТ И АВТОРИТЕТ В РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ /VІІ-СРЕДАТА НА ІХВ./
София, 1999г.
СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ: НОВИ ФАКТИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ, ХИПОТЕЗИ. СБОРНИК
София, 2000г.
В СВЕТА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ: МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ВЪОБРАЖАЕМОТО. 8 ЕТЮДА
София, 2003г.
БЪЛГАРИТЕ ОТ НАЙ-ДРЕВНИ ВРЕМЕНА ДО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА VІІ В.
В: История на българите от Древността до края на ХVІ век
София, 2003г.

ПОСЛЕДНИЯТ СБОРНИК СЪС СТАТИИ Е "ИСТОРИЯ  vs. ПСЕВДОНАУКА", С. 2008г.