Преподаване

    Започнах преподавателската си кариера през 1994г. в 55 СОУ “Петко Каравелов” в София  като спечелих конкурс по документи и събеседване. През 1995г. поех и часовете на хонорар в ЧСОУ “Антоан дьо Сент Екзюпери”.
   
    От 1999г. съм редовен преподавател по история в ЧСОУ “Рьорих”.
 
    Частно средно общообразователно училище “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство
 

Химн на училище “Рьорих”
/написан от учениците от първите випуски/
           
Има нещо, което в човека остава
И няма за него забрава.
Училище, това е нещото, което
се крие някъде дълбоко във сърцето,
а нашето училище - дом от звезди.
Нашето училище с усмивка ни краси.
 
Тук планината ни позира,
от облаци цветове извират
Славей ни акомпанира,
мелодиите аранжира.

Превръщат се в дроби и проценти листата
на английски си говорят цветята.
На френски слънцето ни обучава,
земята силата ни дава
Тук всеки намира бисерче вълшебно,
за децата от “Рьорих” много потребно!

www.roerich-school.org
e-mail:


       Любимо занимание на учениците и учителите от “Рьорих” са учебните екскурзии до местата на нашата историческа гордост. 

   В църквата на Кладнишкия манастир /в околностите на София/ изучаваме интериора на православния храм. Дълбоко впечатлени от досега си с тази свята старина на българския дух, децата решиха да  подпомогнат обителта с благотворителна акция /2003г./  

   Димитровден 2001 година. Посещение на Етъра и Соколския манастир.
Децата претовориха красотата, която ни обгърна в рисунки и снимки.

А аз ги съпроводих с този текст: 
                

Всеотдайно

Утрото – хладно, неясно примамващо.
Небето – благосклонно притихнало, с ненадейни слънчеви усмивки.
Земята – прелестна в неръкотворните дипли от огнени багри.
Ние – ненаситни да гледаме. Пленници на магията Път.
Свети Димитър вдъхнови копнежа ни да съпреживеем родната хубост.
Ние му даряваме докоснатите късове Вечност!