Средновековни изображения


Кан Омуртаг изпраща вестители при император Михаил ІІ; миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Йоан СкилицаЗлатен медальон на кан Омуртаг със знаците на императорската власт, намерен във Велико Търново


Кан Омуртаг освобождава византийски пленници и прегръща малкия Василий, бъдещият император Василий І Македонец; миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Йоан Скилица


Кан Омуртаг разбива войските на Тома Славянина; миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Йоан Скилица


Кан Омуртаг съди византийски пленници; миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Йоан Скилица

Средновековни изображения на кан Омуртаг – от История на България т. ІІ /БАН/